Dlaczego warto…. być osobą współuzależnioną?

To pytanie jest postawione przewrotnie. Można by powiedzieć nawet, że krzywdząco dla osób, które cierpią z powodu uzależnienia drugiej osoby… W tym pytaniu chodzi jednak o pokazanie różnych motywów postępowania (świadomych i nieświadomych), jakie mogą kierować osobą współuzależnioną.

Osoba współuzależniona

To osoba pozostająca w krzywdzącym dla siebie związku, uwikłana w pułapkę zależności. Mówi się, że współuzależnienie to reakcja, sposób przystosowania się do destrukcyjnej relacji. Czyli z jednej strony – to przystosowanie czemuś służy, na coś pomaga, ale z drugiej przynosi również koszty i cierpienie.

Jakie więc mogą być „plusy” pozostawania osobą współuzależnioną?

 • osoba taka, przejmując odpowiedzialność np. finansową za utrzymanie rodziny, umożliwia najzwyczajniej w świecie egzystencję rodzinie
 • u osoby, która „dźwiga” ciężar odpowiedzialności, może to budować poczucie siły, że jednak „daję radę” w tak trudnej sytuacji lub swego rodzaju poczucie wyższości wobec osoby, która unika odpowiedzialności
 • pozostawanie w roli ofiary i obwinianie za swoje cierpienie, nieszczęście drugiej osoby, może być ucieczką przed konfrontacją ze swoimi lękami – czy poradzę sobie sama/sam?
 • przejmując obowiązki drugiej osoby, osoba współuzależniona zachowuje pozory funkcjonowania związku, czy rodziny, chroniąc się przed wstydem, złą opinią otoczenia, czy nawet najbliższych
 • część osób, które uwikłają się w destrukcyjną relację może mieć głęboko wdrukowane poczucie, że nie może prosić o pomoc- „muszę być silna/silny”. Ujawnienie tego, co dzieje się w związku może oznaczać porażkę, słabość, więc lepiej dalej to ukrywać
 • trudne doświadczenia z dzieciństwa bardzo często predysponują do wchodzenia w krzywdzące relacje. Natomiast może być w osobie współuzależnionej, gdzieś głęboko zakorzeniona, często podświadoma nadzieja – że tym razem przezwyciężę trudności, będę wreszcie szczęśliwa/szczęśliwy. ”Naznaczona zaniedbaniem i maltretowaniem przeszłość, prowadzi do odtwarzania podobnych warunków po to, aby psychicznie nad nimi zapanować” (Nancy McWilliams)

 

Jakie są niepodważalne minusy postawy osoby współuzależnionej?

 • narastająca frustracja, bo kolejne pomysły, sposoby na kontrolę sytuacji zawodzą – nie pomagają rozmowy, krzyki, wyprowadzki
 • wraz z narastającą frustracją – poczucie bezsilności, bezradności, lęk, załamanie wiary we własne siły i możliwość wyjścia z sytuacji
 • „podtrzymywanie” patologicznego zachowania drugiej osoby, w wyniku braku konfrontacji partnera z jego zachowaniami
 • zaniedbanie własnych potrzeb lub dzieci w wyniku koncentracji na osobie, która krzywdzi i przysparza nieustannie kłopotów, bo np. nadużywa alkoholu
 • zaniżone poczucie własnej wartości
 • depresja, stany depresyjne z myślami samobójczymi albo gwałtowne zmiany nastroju (huśtawka emocjonalna)
 • stany lękowe
 • liczne dolegliwości psychosomatyczne
 • zaburzenia sfery seksualnej
 • brak zaufania do wszystkiego i do wszystkich
 • silna obawa przed wszelkimi zmianami

Są osoby, którym udaje się wyjść z takiego uwikłania samodzielnie, często w wyniku doświadczenia silnego kryzysu. Można również skorzystać z pomocy innych osób. Już samo takie zgłoszenie się po pomoc, jest sygnałem tej „zdrowej części osobowości”.  Można podjąć własną psychoterapię lub skorzystać z grupy samopomocowej. Mamy do dyspozycji ofertę płatną, ale również wiele poradni, placówek państwowych, czy fundacji, które udzielają pomocy osobom współuzależnionym. Warto walczyć o siebie i swoje dobre życie. Warto wyzwolić się z pułapki współuzależnienia.

Summary
Dlaczego warto.... być osobą współuzależnioną?
Article Name
Dlaczego warto.... być osobą współuzależnioną?
Description
To pytanie jest postawione przewrotnie. Można by powiedzieć nawet, że krzywdząco dla osób, które cierpią z powodu współuzależnienia w związku...
Author
Publisher Name
SzukamTerapeuty.pl
Publisher Logo

1 thought on “Dlaczego warto…. być osobą współuzależnioną?

Dodaj komentarz